Uniforme communicatiestijl

De medewerker bij de afdeling administratie verstuurt een herinnering per e-mail. De e-mail heeft een nette opmaak en de communicatiestijl is formeel. “Geachte … Heeft u ….”. Hetzelfde moment stuurt een medewerker bij de afdeling klantcontact ook een e-mail. De medewerker is nieuw, de opmaak van de e-mail-opmaak is nog niet ingeregeld en de communicatiestijl is informeel “Beste …. Heb je ….”. De e-mail bevat ook twee spelfouten maar is helaas al verstuurd en niet gecontroleerd.

Verschillende afdelingen. Verschillende medewerkers. Verschillende communicatiestijlen. Maar tegelijkertijd één bedrijf. Een bedrijf dat één professionele en uniforme uitstraling zou moeten hebben. Door te werken met onze templates die gecontroleerd en geaccordeerd worden zorgen we voor een uniforme communicatiestijl, zonder fouten, én met een snelle doorlooptijd.

Master & Resource Templates

Binnen Master & Resource Templates kunnen organisatie richtlijnen of strakke kaders vastleggen over hoe er gecommuniceerd moet worden. Gegevens die hierbij nodig zijn, worden verkregen via het Canoniek Data Model (CDM). Eclipse zorgt voor antwoord op de volgende vragen:
 • Welke huisstijl wordt doorgevoerd via welke kanalen?
 • Hoe verschillen chat, e-mail en print van elkaar?
 • Welke medewerker mag welke aanpassingen doen?
 • Van wie is een akkoord nodig op de uiting (manager, legal, compliance)?
 • Wat is de doorloop van het totale creatieproces?
 • Is een digitale handtekening nodig?

Eclipse zorgt voor eenheid

 • Huisstijlen vastleggen voor alle kanalen
 • Rollen en autorisaties vastleggen
 • Snellere doorlooptijd
 • Taalfouten voorkomen in uitgaande berichten
 • Default contentblokken ontwikkelen en koppelen
 • Zelf inrichten of uitbesteden aan Eclipse