Integratie

Klant data is vaak opgeslagen in meerdere bronsystemen en speelt een cruciale rol in de communicatie keten. Met ons Customer Communication Management (CCM) platform verbinden wij zowel met bronsystemen als met derde partijen die bijdragen aan een betere klantbeleving.

Data is beschikbaar in gestructureerde, ongestructureerde of reeds geformatteerde vorm. De hoeveelheid ongestructureerde data is in de afgelopen 10 jaar met een factor 30 vermenigvuldigd en groeit nog steeds exponentieel. Eclipse biedt een platform waarmee data afkomstig uit meerdere bron systemen en data-vormen samengebracht kunnen worden naar één gestructureerde “actionable” dataset die direct ingezet kan worden voor communicatie op maat.

Daarnaast heeft Eclipse het Canonical Data Model (CDM) verwerkt in de platform architectuur om standaardisatie op data niveau te kunnen faciliteren. In het CDM gebruiken we een gesegmenteerde structuur met vooraf gedefinieerde datagebieden zoals persoonsgegevens, adresgegevens, referentiegegevens, productiegegevens, distributiegegevens en inhoudsgegevens.

Op het platform worden de JSON of XML datasets verwerkt op basis van de CDM-richtlijnen. Hiermee wordt het mogelijk om de aangeleverde gegevens over het gehele proces te valideren. Dit werkt als volgt: Uw organisatie levert de data al aan in het CDM-formaat of levert het dataformaat aan vanuit de bronsystemen. Vervolgens wordt de data geconverteerd en verrijken we de data uit uw bronsysteem naar het standaard formaat of valideren we de aangeleverde CDM-data voor verdere dataverwerking.

Mocht datavertaling nodig zijn, dan zorgen wij voor de verwerking van volledige en actuele gegevens. Dit is essentieel om alle gewenste functionaliteiten die ons platform u biedt optimaal te benutten.